News

Η Σχολή των Κοινών (A School of Commons

Η Σχολή των Κοινών ενεργοποιεί τη συνεργασία ανάμεσα σε τρεις χώρες, τρια ιδρύματα, τρεις συλλογικότητες αρχιτεκτόνων, και πρωτοβουλίες που είναι ήδη σε εξέλιξη σε τρεις τοποθεσίες. Οι χώρες που εκπροσωπούνται στη Σχολή των Κοινών είναι η Γαλλία, η Ιταλία, και η Ελλάδα. Οι Σχολές Αρχιτεκτονικής που συμμετέχουν είναι οι École Nationale Supérieure d’architecture de Grenoble (ENSAG), το DAD Politecnico di Torino, και η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Οι πρωτοβουλίες και τοποθεσίες από τις τρεις χώρες αντίστοιχα είναι οι La Place des Possibles/ Saint-Laurent-en-Royans, La Casa di BelMondo/ Belmonte, και το TiriLab Initiative, Θεσπρωτία

Το πρώτο εργαστήριο της Σχολής των Κοινών πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 28/8 έως 4 Σεπτεμβρίου. Ήταν μία μοναδική εμπειρία συνύπαρξης, ανταλλαγής, και έντονης δραστηριότητας για φοιτητές από τρεις σχολές αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη. Οι 11 φοιτητές από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν με 10 φοιτητές από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής της Grenoble (École Nationale Supérieure d’architecture de Grenoble/ ENSAG) και πέντε φοιτητές από το Politecnico di Torino. Δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες εργασίας: το Building Group, το Editorial Group, το Territorial Group και το Events Group που εργάστηκαν εντατικά μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου.

Στον τριετή ορίζοντα του προγράμματος, καθηγητές, φοιτητές, αρχιτέκτονες, και τοπικές κοινότητες από τις τρεις χώρες μέσα από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, τις εμπειρίες που θα αποκτήσουν, και το αποτύπωμα που θα αφήσουν στους τρεις τόπους που θα φιλοξενηθούν, ξεκινώντας από τους υλικούς και άυλους πόρους των επιλεγμένων περιοχών και των κοινοτήτων θα αναπτύξουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και προσέγγισης σε σχέση με την αρχιτεκτονική και τον ρόλο της.

Η Σχολή των Κοινών «School of Commons» είναι ένα εγκεκριμένο τριετές πρόγραμμα Erasmus+ (2022-2024) το οποίο επιδιώκει να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ σπουδαστών αρχιτεκτονικής, διδακτικού προσωπικού, επαγγελματιών, και τοπικών κοινωνιών, και να συστηματοποιήσει την παρουσία βιωματικών παιδαγωγικών μεθόδων στα προγράμματα σπουδών των συνεργαζόμενων σχολών αρχιτεκτονικής, με την καθοδήγηση ομάδων αρχιτεκτόνων και διδασκόντων καθηγητών. Παράλληλα με τη διοργάνωση εργαστήριων και δράσεων μέσα από την ανταλλαγή, τη συνεργασία ανάμεσα σε τρεις χώρες, και τους εμπλεκόμενους φορείς αποσκοπεί στη δημιουργία νέων ευκαιριών και δυνατοτήτων μέσα από την απόκτηση δεξιοτήτων και την εμπειρία των εργαστηρίων για τους φοιτητές, και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.  Στον τριετή ορίζοντα του προγράμματος, καθηγητές, φοιτητές, αρχιτέκτονες, και τοπικές κοινότητες από τις τρεις χώρες μέσα από τις συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν, τις εμπειρίες που θα αποκτήσουν, και το αποτύπωμα που θα αφήσουν στους τρεις τόπους που θα φιλοξενηθούν, ξεκινώντας από τους υλικούς και άυλους πόρους των επιλεγμένων περιοχών και των κοινοτήτων θα αναπτύξουν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας και προσέγγισης σε σχέση με την αρχιτεκτονική και τον ρόλο της.


[1] Call 2022 Cooperation partnerships in higher education Erasmus+ KA220-HED

Learning from Quito

The second exchange between NTUA and PUCE took place in 2022. Tannya Pico, an Ecuadorian architect conducting research towards her PhD in Rotterdam came to Athens and she contributed with two lectures on her research topic, Nature-based-Solutions. Besides participating in the post graduate course Ecology, sustainability, participation and applications in design: The Case of Athens

Tannya Pico at the Duncan Dance Research Center

Tannya Pico at thepost graduate course Ecology, sustainability, participation and applications in design: The Case of Athens

Student Shelagh-Katerina Boucyianni spent three months conducting research in Quito.

Εξ Αποστάσεως

FUTURE WORKSHOP: Filopappou Hill SoPHIA Case Study Filopappou Hill 2031

Filopappou Hill lies next to the Acropolis and forms a natural and cultural landmark for the city of Athens. It consists of three distinct bodies including the Hill of the Muses, the Hill of the Nymphs, and the Pnyx, the latter known as the birthplace of the ancestor of what is modern day democracy. Known also for the much-appreciated contemporary landscape interventions, pathways, and resting areas, assemblages of antique marble, debris from the demolitions of neoclassical buildings and cement by architect Dimitris Pikionis.  Two virtual workshops were organized in February 6, and April 4 2021 employing the Future Workshop methodology as part of the work on case studies for the SoPHIA research project.

Keynote speech: AGORA CAUMME

November 26, 2021

An honor to have been invited as keynote speech presenter at the AGORA CAUMME event launched by the Union for the Mediterranean (UfM), a research platform initiated by the department of architecture and urban design at the German University in Cairo, in collaboration with the University of Palermo. The platform presents an interdisciplinary research tool and cooperation projects. The establishment is initiated on the spirit of ancient Agora, aiming to widen the vision of the Mediterranean studies between the three continents; Africa, Europe, and Asia. Research subjects are being addressed annually with focused vision on up-rising questions related to the Mediterranean basin.

​https://www.agorasociety.net/

Voices of Architects Collectives

June 2020

An important event that took place on the occasion of the graduate course  Contemporary Theories and Applications in Design IΙ: Ecology, sustainability, participation was the mini conference with presentations and discussion among representatives from young architects collectives from Europe and South America . You may watch the video here: Voices of Architects Collectives

A virtual meeting between members of a nascent movement of young architects in Europe and Latin America questioning the role of architecture and of the architect vis-a-vis community needs and the potential to reimagine the impact that architecture can have

October 2020

Co-Author

Excited that the book entitled “Cultural Life in the Realm of the Commons: Conversations on the Case of Greece” with Stelios Lekakis as the editor, was just published, London: Ubiquity Press.

My contribution is Chapter 4 “Cultural Life Reconfigured: From the Ancestral to the Digital Commons“.  This chapter explores the continuum between traditional commons and their digital configurations, along with the social process of coming together to produce, curate, and inherit use-valuable resources.


October 2020

In September 2020, our mission as the leader and coordinator of the first work package for the H2020 SoPHIA program officially ended.

SoPHIA – Social Platform for Holistic Impact Heritage Assessment aims to promote collective reflection within the cultural and political sector in Europe on the impact assessment and quality of interventions in European historical environment and cultural heritage at urban level.

SoPHIA is an innovative action with many implications, as it addresses many sensitive issues of our time both at the European and local levels.
SoPHIA´s work is aimed at creating a Social Platform, a vast and diverse community of stakeholders from different fields and disciplines interested in interventions in historical environment and cultural heritage in Europe, that work together towards the definition of an effective impact assessment model, quality standards and guidelines for future policies and programmes.

It was a difficult period of seven months in which we undertook to coordinate the research (literature review) and to set up a first model of the impact of interventions in cultural heritage environments, which is more human-centered than monument-centered.
Cultural heritage is our accumulated legacy from creation before us and should be integrated as a living part of our identity that can serve as a bridge between the past, present, and future.

This stage included an extensive literature review, a critical analysis of our findings, the generation of a Holistic Impact Assessment Model draft, and of a Digital Mapping Tool, both to be tested during the current phase of examining case studies. We also organized the Athens Virtual Workshop, a two-day event that took place on June 26 and July 2, 2020, with the participation of more than 50 experts from all over Europe in the area of Cultural Heritage Management.

I’m proud of what we have achieved so far, and of our team which for this stage consisted of Dr. Olga Ioannou, doctoral candidate/ researcher Hariklia Hari, and colleagues at the School of Architecture, NTUA Dr. Leonidas Koutsoumpos, and Dr. Riva Lava.

https://sophiaplatform.eu/en


February 2020
Sophia

Since January 1, 2020, a scientific and research team that had been assembled in the previous months has embarked on an ambitious European Horizon 2020 project entitled SoPHIA (Social Platform for Holistic Impact Assessment) examining Cultural Heritage practices and their impact at a European scale.  The project involves seven partners from seven European countries (Italy, Greece, Croatia, Austria, Spain, Ireland, the Netherlands).

The kick-off meeting took place in Rome, on January 30-31.


July 2019

A very successful event that marked the end of the semester of the postgraduate course took place on June 6, at Communism, Athens with an exciting program full of energy and enthusiasm. The “trochilato” which was designed and constructed by last year’s student group was launched!…

Aspects of student presentations.
The launching of Trochilato at Communitism.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

https://www.onassis.org/el/whats-on/fast-forward-festival-6/fff6-pamphilos/fff6-pamphilos-conversations


November 2018

Public discourse and Field trip in the context of ICCG2019 at Plato’s Academy.

The ICCG2019 conference brought together at the School of Architecture at NTUA researchers, academics, and activists from all parts of the world. Honored to lead a guided tour and show our guests, and David Harvey among them, Plato’s Academy.


April 21, 2019

Guest of the course Jean Marc Huygen

Book Co-author: Greece: A Modern Odyssey
April 14, 2019

Presentation of new book “Greece: A Modern Odyssey”, Waterwall Publishers. Editors: Hatto Fischer & Anna Arvanitaki.

The book entitled Greece: A Modern Odyssey is the fruit of philosopher and poet Hatto Fischer’s labor, love, and concern for Greece and Athens, where he lived for most of his life with his wife, Anna Arvanitaki, and their daughter Maya Fischer.

Hatto was a very dear and precious friend to me during the difficult years of the crisis, precisely the period of time that this collective book in which I contributed with the essay “Reflections from the Greek front” focuses on.

This book was Hatto Fischer’s magnum opus, which occupied him until he left us almost two years ago. Hatto will be greatly missed by all his friends and by the cultural community in Athens.

Greece: A Modern Odyssey, published by Paperwall Media & Publishing serves as a testimony of the dense, complex, and open-ended effects and consequences of the multi-faceted crisis in this country.

Greece: A Modern Odyssey was launched and discussed at Επι Λέξει bookstore, Akadimias 32, April 10, 2019, at 19:00.
Hemant Divate, publisher, Anna Arvanitaki, co-editor, Giorgos Houliaras, poet and chairman of the Society of Writers, the poet Penelope Duntoulaki, Socrates Kabouropoulos, and I spoke about the context of the book.
Poems were read by Katerina Angelaki-Rouke and Stamatis Polenakis. I see this collection of essays, visual material, and poetry as an archive of testimonies on various topics about one of the most difficult moments of modern Greek history and a collective reflection upon what is past us and what lies ahead.

The book can be found in all major bookstores.

ATHENS AT THE FOREFRONT

What to say about a city like Athens that defies categories?
It’s been around for millennia, a city that has risen to the limelight, and has been falling into oblivion, or flirting with a collapse for all sorts of reasons. And then back again. It seems to have the propensity for the ups and downs of a roller coaster.

I have thought lately about what other people’s views coming from the four corners of the earth might be for Athens. Immigrants and refugees have to think about their survival, but the place no doubt resonates in their thoughts and everyday life. Meanwhile, tourists, reporters, artists, and academics, each of them understand something different, each experience their own subjective reality.

For ever-elusive, forever haunting, it recently captures again the collective imaginary and has caught the attention of creative people, academics, and others.

In order to judge things in fresh approaches I think there are only two ways to achieve that:
The one is to detach yourself for a period of time, sufficient to allow you to look at things anew and,
the other is to gain insight from the newcomers that are free from the weight that habit produces. They can function as “mirrors” (kathreptis) sending back to us an image of our reality through their eyes.


Thesis reviewer: the School of Architecture of Marseille,France
January 2019

Groups of students together with their professor Jean-Marc Huygen, a dear colleague and friend with like-minded ideas, have been studying in recent years neighborhoods in the center of Athens, such as Metaxourgeio and Keramikos.

I had the pleasure and honor to be invited as an external expert jury member to students diploma theses treating Athens from the School of Architecture of Marseille, which were presented on January 22.

Chloé Juglard and Thomas Figuera presenting their proposal for breathing new life into Kerameikos based on what is already there in terms of human resources, culture, and potential.

Chloé Juglard, Thomas Figuera, and Fanny Lambert were three graduating students that developed proposals for their diploma theses around Athens, more specifically in Kerameikos. Their strategy, inspired by Jean-Marc Huygen’s theories and teaching, is based on community empowerment through the development of spaces that encourage collectivity, debate, and exchange, the reuse of materials, and the forging of an updated sense of the local.


European Utopian Studies Society address: “In search of New Harmonies”
9-13/7/2018

“In search of New Harmonies” was the topic of the European Utopian Studies Society that took place in Tarragona, Spain. The presentation made entitled “Imagining Buen Vivir” was a step in an ongoing research project which has started in 2014, during my nine-month period spent in Ecuador as a Prometeo researcher.


Crit review and lecturing: the Erasmus exchange with Cottbus Seftenfeld University, Cottbus, Germany

1/6/2018

The exchange with colleague Lena Flamm was an opportunity to participate in two Master’s presentations and to give a lecture entitled “Contextualizing urban crises and searching for appropriate tools: The case of Athens”, as well as to participate in very productive discussions and debates with colleagues and doctoral students!


Guest editor: The special issue of the Journal of Peer Production on CITY

12/3/2018

It showcases a wide variety of case studies in cities from different geographies of the Global North and Global South namely Barcelona, Berlin, Brisbane, Brussels, Ciudad Juárez, Dhaka, Genoa, London, Melbourne, Milan, New York, Paris, Rosario.

Some of those case studies focus more on peer production technologies and others more on the social and political processes on the ground, all with different research methodologies and approaches. They invite us to reflect on various forms of peer production of knowledge and representation of the city as a commons, where technology should be considered as both a tool (infrastructure) and a contested space. They look at challenges of governance focusing on citizen-driven models of peer production in the city where local governments are called to be in dialogue and build synergies with different stakeholder communities. They use participatory and collaborative methods to collect their data following co-creative research approaches. They are transdisciplinary as much as interdisciplinary in both the methodological and theoretical approaches taken by contributors who merge together urban studies, architecture, informatics, political and social sciences, and ethnography to name a few. The authors collaborated directly – as activists or through their research with other activists, communities, and/or stakeholders- giving voice to all those involved in the making and sharing of those projects.

In numbers, there are eight case study research papers which have been peer-reviewed and revised through the particularly transparent review process of JoPP (i.e. for each of the peer-reviewed papers the originally submitted version, the reviews, and the final feedback of reviewers on the revised version are made public) and four experimental contributions that have been reviewed by the special issue editors. The experimental pieces follow a less rigorous and more playful format, an interview with commentary, a dialogue, a call for participation, and an open-ended online article. They all invite us, the readers, to follow up their stories in dedicated online venues, or even in face-to-face meetings, and participate in the form of peer production that they advocate for.

Along with similar endeavors opening up to possibility and hope in the midst of uncertainty, these twelve stories of peer production, most of them positive and encouraging, document and analyze different forms of citizen engagement and participation. They are good examples of situated action that can provide inspiration and eventually help to build tools, toolkits, best practices, patterns, and methodologies. As editors, we learned a great deal while putting together these contributions, all
different in style, context, and methodology. We hope that they will prove inspiring and empowering for all readers as well to engage as citizens-activists, co-creators, insurgent architects, who appropriate and contextualize urban technologies and materialities to serve local collective needs.


Special issue editors: Penny Travlou, Nicholas Anastasopoulos, Panos Antoniadis

http://www.peerproduction.net/


Visit: Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem

28/12/2017

Invited by a colleague, I had the opportunity to visit an exhibition, and most importantly the archive on the kibbutz. held by Yuval Yatsky, Head of the Department.

Attended a lecture and participated in the 1st year mid-term review crit.  The project given to the students involves the design of a system that caters to the needs of growing a specific plant. The process involves the full investigation of the plant’s properties and a design stage which involves materials research, and design of a structure, observation of its performance, etc. Brilliant!


 

“Η διδασκαλία της αρχιτεκτονικής και η πράξη σε μεταιχμιακές εποχές”

Εισήγηση στα πλαίσια του συνεδρίου για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

 


Beyond the Obvious Cultural Agora, Rome

15-17 November, 2017

Invited to act as a moderator for the  “Engage! Social Innovation & Urban Regeneration” session of the BtO17 (Beyond the Obvious CAE event) in Rome.  I had the opportunity to be exposed to a selection of  European level initiatives and projects and to get to know the panel’s excellent and highly competent presenters.

Panel participants:

Nicola Ciancio | Non-Riservato
Saveria Boulanger | ROCK Project
Filippo Lange | Teatro del Lido


El Espejismo en Crísis / Explorando Futuros Alternativos para un Puerto en Transición

August 24, 2017

FAU, Universidad de La Plata, Argentina. Οrganized by Alejandro Meitin


An Interview with Al Borde

11 June 2016

at the Venice Biennale Greek Pavilion

(part of the “Manifesto for a new architecture” series, Anastasopoulos/Travlou)

Αναστασοπουλος 2 Co-oPaper22.jpg